Utmattningssyndrom synligt genom prov

Effekterna av utmattningssyndrom kan hålla i sig länge, vilket syns genom signifikant högre halter av vissa tillväxtfaktorer och sämre stresskydd jämfört med friska. Detta visar en nyligen sammanställd kunskapsrapport av Marie Åsberg och Åke Nygren, professorer vid Karolinska institutet.

Diagnoserna utmattningssyndrom och depression skiljer sig åt, och med hjälp av de nya fynden kan det bli möjligt att säkerställa utmattningssyndrom genom laboratorieprov. Medan personer med utmattningssyndrom visar på minskade halter av stresshormon är motsatsen synlig hos personer med depression. 

Enligt forskarna tyder den minskade frisättningen av stresshormon  antingen på en nedärvd sårbarhet eller något som förvärvats tidigt, exempelvis genom traumatiska upplevelser i uppväxten.

De förhöjda nivåerna av tillväxtfaktorer som observerades tros även kunna vara riskfaktorer för att utveckla kranskärlssjukdom, hjärtinfarkt och cancer; tillstånd som syns oftare hos långtidssjukskrivna för psykisk ohälsa jämfört med friska med samma yrke.

Vidare tycks arbetslivsinriktad rehabilitering vara den bästa strategin för en återgång till arbetslivet. Samtalsgrupper på arbetsplatsen och mindfulnessmeditation visar också god effekt.

Åsberg och Nygren har skrivit en lärobok om utmattningssyndrom och stressrelaterad ohälsa. De har också satt upp rehabiliterings- och preventionsprogram på flera håll, bland annat vid Stressrehab på Danderyds sjukhus. De menar att det är viktigt att kunskapen omsätts i praktiken så snart som möjligt.

Källa: Vårdfokus, Utmattningsyndrom kan påvisas med prov, 2012-11

This entry was posted in Health Care, Research, Swedish, Uncategorized and tagged , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s