Dansa dig till bättre psykisk hälsa

Dans kan förebygga nedstämdhet och depression hos flickor. Det visar en svensk studie som inkluderade flickor i åldrarna 13 till 18. Deltagarna hade tendens att internalisera problem, vilket kan ta sig uttryck i stress och psykosomatiska symtom.

Interventionen bestod av danslektioner om 75 minuter, två gånger i veckan, under en period av åtta månader. Fokus var på glädje i rörelsen och inte på prestation.  Interventiongruppen bestod av 59 flickor, medan kontrollgruppen av 53.

Flickorna som deltog i danslektionerna uppvisade en högre självskattad hälsa än flickorna som inte deltog. Effekten höll i sig ett år efter interventionens slut. Majoriteten upplevde danslektionerna som en positiv erfarenhet.

Referens: Duberg A, Hagberg L, Sunvisson H, Möller M. Influencing Self-rated Health Among Adolescent Girls With Dance Intervention:  A Randomized Controlled Trial. ONLINE FIRST: Arch Pediatr Adolesc Med. 2012;():1-5. doi:10.1001/jamapediatrics.2013.421.

This entry was posted in Research, Swedish and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

2 Responses to Dansa dig till bättre psykisk hälsa

 1. cherylz1961 says:

  Hi,
  I wanted to pass this link on to you. Corrie Ten Boom was a concentration camp survivor who hid Jews and ended up getting caught. I find her wisdom and encouragement inspiring. http://www.brainyquote.com/quotes/authors/c/corrie_ten_boom.html

  I tend to be a worry-wart so this is one of my favorites
  “Worry does not empty tomorrow of its sorrow, it empties today of its strength.”

  If you get a moment I hope you visit my encouragement blog
  http://weepingintodancing.wordpress.com/

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s