Monthly Archives: March 2011

Härligt, eller?

Så det står härliga till! På något sätt blir jag glad och upprymd när jag hör detta uttryck. Fast det kanske beror på vad som förekommer dessa ord?

Posted in Coffee Shop, Hope, Swedish | Tagged , | Leave a comment

I Hope You Dance

I hope you never lose your sense of wonder,You get your fill to eat but always keep that hunger,May you never take one single breath for granted,God forbid love ever leave you empty-handed,I hope you still feel small when you … Continue reading

Posted in Coffee Shop, English, Hope | Tagged , | Leave a comment

Tidshantering, bland annat

Om framtidsperspektivet är en minut framåt i tiden är det lättare att ta en dag i taget. Ibland i alla fall.

Posted in Coffee Shop, Hope, Swedish | Tagged , | Leave a comment

Vad är en vanföreställning?

Källa: http://www.medicinskordbok.se

Posted in Internet, Swedish | Tagged , , , , | Leave a comment

Organdonation – hur gör man?

Nästan åtta av tio svenskar ställer sig positiva till organdonation, men kunskapen om hur man tar ställning i frågan är dålig. Därför ska Socialstyrelsen öka informationen relaterad till organdonation. Det finns olika sätt att ta ställning till viljan att donera … Continue reading

Posted in Health Care, Swedish | Tagged , | Leave a comment

Överdriven exponering för medier kan leda till depression

En excessiv exponering för tv och andra elektroniska medier under tonåren kan vara kopplad till depression hos unga vuxna, framförallt hos män. Det visar en studie som publicerats i Archives of General Psychiatry (februari 2009). Forskarna menar att olika processer … Continue reading

Posted in Media, Research | Tagged , , , , | Leave a comment

“Vem vågar bry sig? Om barn till föräldrar med psykisk sjukdom”

I samband med Malmö högskolas så kallade akademiska kvart berättar professor Margareta Östman om sin forskning kring barn och psykisk ohälsa. Barn som har en förälder med psykisk ohälsa lever med speciella funderingar och under förutsättningar som ibland kan utgöra en … Continue reading

Posted in Health Care, Research, Stigma, Swedish | Tagged , , , , | Leave a comment