Organdonation – hur gör man?

Nästan åtta av tio svenskar ställer sig positiva till organdonation, men kunskapen om hur man tar ställning i frågan är dålig. Därför ska Socialstyrelsen öka informationen relaterad till organdonation.

Det finns olika sätt att ta ställning till viljan att donera organ:

  • genom att informera närstående
  • genom att fylla i ett donationskort, som finns på apotek, sjukhus och vårdcentraler
  • genom att anmäla sig till donationsregistret, exempelvis via www.donationsradet.se

Källor: Sydsvenskan (2001-03-29) och www.donationsradet.se

Advertisements
This entry was posted in Health Care, Swedish and tagged , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s