Rättspsykiatriska undersökningar

En §7-undersökning, eller den så kallade “lilla sinnesundersökningen”, är en rättspsykiatrisk undersökning som görs när en person som anses kunna lida av en psykisk störning är misstänkt eller åtalas för brott .

I samband med en §7-undersökning samtalar den misstänkte personen med en läkare i cirka 30-60 minuter. Läkaren kan också få tillgång till den misstänktes sjukjournaler.

Undersökningen kan mynna ut i att läkaren rekommenderar en fullständig rättspsykiatrisk undersökning (RPU). För att få till stånd en RPU krävs det att rätten är övertygad om den åtalades skuld, antingen genom bevis eller erkännande.

I samband med en RPU görs utredningen av ett rättspsykiatriskt team bestående av en rättspsykiater, en psykolog, en kurator, samt representanter för vårdpersonalen. Var och en gör en delutredning som tillsammans utgör grunden för huvudutlåtandet.

Om en person bedöms lida av en allvarlig psykisk störning vid brottstillfället kan hon dömas till rättspsykiatrisk vård. Begreppet “allvarlig psykisk störning” är ett juridiskt begrepp, inte ett medicinskt. Exempel på allvarliga psykiska störningar är psykoser, depressioner med en självmordsrisk, manier och svåra personlighetsstörningar.

Den som döms till rättspsykiatrisk vård vårdas i en låst psykiatrisk avdelning utifrån gängse psykiatriska principer. Vid risk för återfall i brottslighet av allvarligt slag krävs det en särskild utskrivningsprövning, då friförmåner (permission, frigång och utskrivning) ska godkännas av länsrätten.

This entry was posted in Forensic Psychiatry, Health Care, Swedish and tagged , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s