Förebygga självmord bland tonåringar

I en jäktig klinisk vardag är det lätt att missa beteenden som antyder risk för självmord bland ungdomar. Varghese och Gray pekar på självmordsrisker och evidensbaserade strategier för upptäckt, utvärdering, behandling och förebyggande av självmord bland tonåringar.

Tidigare forskning visar att många självmordsoffer har varit i kontakt med sjukvården inom de senaste veckorna eller månaderna före genomförd suicid.

Som riskbeteenden identifieras tidigare självmordsförsök, depression, ångest, ilska och impulsivitet, samt missbruk, stress, tillgång till vapen och sexuell läggning. Att självmord kan smitta genom att nyheten av en suicid sprider sig är också ett känt fenomen.

Skyddande faktorer finns, så som familjesammanhållning, religiös tro, betydelsefulla relationer, en stödjande omgivning och grundvärderingar. Det förhindrar dock inte att tonåringar ändå kan begå självmord, även om dessa faktorer till viss del kan skydda mot en sådan risk.

Ett antal olika instrument finns tillgängliga inom primärvården för att bedöma ungdomars självmordsrisk. Avgörande faktorer för att åstadkomma en terapeutisk relation är enligt Varghese och Gray att patienten bemöts på ett förtroendeingivande, empatiskt och tålmodigt sätt i en lugn miljö. Familjehistorien bör redas ut och frågor kring konkreta planer bör ställas.

Vidare beskrivs en rad preventiva strategier, så som vikten av att främja psykisk hälsa genom tidig screening, att begränsa tillgång till självmordsvapen och förebygga självmord genom att exempelvis sätta upp staket vid höga utsiktsplatser, att upptäcka psykisk ohälsa, samt att se till att primärvården har möjlighet att känna igen självmordstecken och ta hand om självmordsbenägna patienter.

Referens: Varghese P, Gray BP. Suicide Assessment of Adolescents in Primary Care. J Nurs Pract. 2011;7:186-192.

This entry was posted in Health Care, Research, Social Support, Suicide, Swedish, Uncategorized and tagged , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s