Kunskap och stigma relaterat till suicid

En ny studie från Australien visar att vissa faktorer, som mindre exponering för suicid, högre ålder, manligt kön, lägre utbildningsnivå och olika kulturella bakgrunder  är kopplade till lägre kunskap. Vidare visar studien att lägre ålder, manligt kön och olika kulturella bakgrunder är kopplade till mer stigmatiserande attityder gentemot personer som dör av suicid.

Eftersom allmänhetens kunskap och attityder gentemot suicid kan inverka på hjälpsökande beteenden i samband med suicid är det viktigt att addressera dessa frågor. Studien pekar på grupper för vilka riktade informationskampanjer kanske kan gynna kunskapsökningen och en minskning av stigmatiserande attityder, och därmed bidra till att rädda liv.

Referens: Batterham PJ, Calear AL & Christensen H. Correlates of Suicide Stigma and Suicide Literacy in the Community. Suicide Life Threat Behav, 2013.

This entry was posted in Health Care, Media, Research, Stigma, Suicide, Swedish and tagged , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s