Värdet av daglig sysselsättning, en liten inblick

Under dagens CEPI seminarium “Något meningsfullt att syssla med” får vi höra om olika forskningsprojekt kring meningsfull sysselsättning för personer med psykisk funktionsnedsättning. Centrum för Evidensbaserade Psykosociala Insatser (CEPI) är ett nationellt kunskapscentrum som främjar forskning, kunskapsspridning och implementering av insatser för personer med psykiska funktionshinder.

Bland annat får vi höra om tidigare forskning som visar att det finns positiva subjektiva upplevelser som främjar återhämtning, såsom upplevelsen av mening, värde och tillfredsställelse med den dagliga aktiviteten.

Elisabeth Argentzell berättar om en studie kring värdet av daglig sysselsättning. Studien visade på faktorer som gav kontroll över psykisk sjukdom, vilka var att känna sig kompetent och att ha balans mellan olika meningsfulla aktiviteter. Fyra olika teman var kopplade till ovanstående, nämligen att vara social, känna sig kompetent och accepterad av samhället; att skapa rutiner och vara produktiv; att vara kreativ och söka kunskap; och att ta hand om kropp och själ.

Vidare får vi höra om drivkrafterna som motiverar till deltagande i verksamheter. Att vara tillsammans med andra, få struktur på dagen och för att det är roligt är de starkaste motiven för att gå till verksamheten visade en studie presenterad av Mona Eklund. Studien visade även att en starkare koppling till arbetsliknande miljöer, lön och status önskades. Även så mer brukarmedverkan och större fokus på praktisk orientering.

Korta glimtar från seminariets första del.

This entry was posted in Health Care, Research, Swedish, Uncategorized and tagged , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

1 Response to Värdet av daglig sysselsättning, en liten inblick

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s