Delfinterapi

Delfinterapi har visat sig ha positiva effekter vid en rad olika åkommor, så som autism, Down’s syndrom, neurologiska sjukdomar, sen utveckling, ADHD, muskulär förlamning, depression och kronisk värk.

Genom att simma och umgås med delfiner förser delfinterapin personer drabbade av diverse åkommor med sinnesintryck som kan ha positiva hälsoeffekter. De terapeutiska effekterna kan vara en ökning av motoriska, språkliga och sociala färdigheter. Terapin anses även kunna främja hanteringen av känslomässiga frågor.

Kontakten med delfinerna främjar halten av endorfiner, enzymer, hormoner och T-celler. Det kan bidra till ett ökat lugn och välbefinnande, en bättre självkänsla och koncentration, förbättrade sociala och motoriska färdigheter, samt ett förstärkt immunförsvar.

Även om orsaken till dessa effekter är okänd spekuleras det genom olika teorier. Till exempel att glädjen av att umgås med djuren ökar motivationen, eller att delfinerna kan känna av människornas behov och ge dem uppmärksamhet. Ytterligare en teori går ut på att ultraljuden som delfinerna utger påverkar hjärnan på ett lugnande sätt. Umgänget anses också öka kontakten mellan de båda hjärnhalvorna och på så vis främja inlärnings- kommunikationsförmågan.

Få större kontrollerade studier har gjorts i ämnet, varför mer forskning behövs för att konstatera och förstå mekanismerna bakom delfinterapi. Oavsett vilket är det lätt att tänka sig nöjet att simma och leka med ett gäng lekfulla delfiner! Bara det torde ha positiva hälsoeffekter.

Advertisements
This entry was posted in Health Care, Nature, Swedish, Uncategorized and tagged , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s