Tag Archives: Youth

Screening Tool for Suicide Risk in Young People

A new suicide screening instrument for the Emergency Department helps detect suicidal risk in young patients. The tool consists of four questions and is freely available online. Source: NIMH News (2013-01-04). Emergency Department Suicide Screening Tool Accurately Predicts At Risk Youth. Reference: Horowitz … Continue reading

Posted in English, Health Care, Media, Research, Suicide | Tagged , , , , | Leave a comment

Äldretelefonen och Föräldratelefonen

På måndag (12/11/2012) startar Äldretelefonen. Liksom Föräldratelefonen är det ett initiativ av Föreningen Psykisk Hälsa. Och för oroliga, uppgivna eller frustrerade föräldrar finns Föräldratelefonen på 020-85 20 00. Där kan man prata med psykologer och socionomer med lång yrkeserfarenhet. Telefonen är öppen vardagar kl 10:00 – 15:00. Läs mer om initiativet här.

Posted in Media, Social Support, Swedish | Tagged , , , , , , | Leave a comment

Video Game to Curb Anger

A new video game called “RAGE Control” appears useful in teaching children how to curb their anger. The game motivates children to practice emotional control skills. A pilot study with 9-17 year old children showed that after five sessions, the … Continue reading

Posted in English, Media, Research | Tagged , , | Leave a comment

“Ett bipolärt hjärta”

Jag hör Rebecca Anserud berätta om bipolär sjukdom och om sin bok “Ett bipolärt hjärta”. Hon upplevde sin första depression när hon var femton år gammal och är idag tjugofem år fyllda. Så klokt råder hon sina åhörare att inte … Continue reading

Posted in Health Care, Hope, Media, Stigma, Suicide, Swedish, Uncategorized | Tagged , , , , , , , , , , | 2 Comments

Var femte flicka uppvisar tecken på depression

Var femte flicka och var tionde pojke i årskurs nio uppvisar tecken på depression enligt en undersökning på 6000 ungdomar i Västmanland. Detta visar en nyligen sammanställd studie av Kent Nilsson, professor på Centrum för klinisk forskning. Studien belyser även ungdomarnas alkohol- och narkotikavanor. Andelen unga med tecken på depression är relativt hög bland de ungdomar som druckit sig berusade och använt narkotika som exempelvis hasch och marijuana.  Källa: SVT nyheter (20121004)

Posted in Media, Research, Swedish, Uncategorized | Tagged , , , , , , | Leave a comment

Give Me Hope

“Provide me with some ray of hope. Robbing me of hope is the worst thing you can do to me. Remember that after I leave your office, I will create an atmosphere at home of hope or despair, and surely … Continue reading

Posted in English, Health Care, Hope, Research | Tagged , , , , , | Leave a comment

“Vem vågar bry sig?”

En akademisk kvart med professor Margareta Östman på temat: “Vem vågar bry sig? Om barn till föräldrar med psykisk sjukdom”

Posted in Health Care, Internet, Media, Research, Social Support, Swedish, Uncategorized | Tagged , , , , , , , , | Leave a comment

Främja hälsan hos barn och unga i riskmiljöer

Nationellt kompetenscentrum Anhöriga (NkA) har fått i uppdrag av Socialstyrelsen att arbeta med utveckling av anhörigstöd till barn och unga till föräldrar som missbrukar, plötsligt avlider, har en fysisk sjukdom eller psykiska besvär. NkA ska stå för spridning av kunskap och erfarenheter i området, och bidra till att uppmärksamma stödet till barn som anhöriga.  Även Statens folkhälsoinstitut ska tillsammans med Sveriges kommuner och landsting (SKL) och under Socialstyrelsens ledning leda, samordna och stimulera arbetet med barn i samma målgrupp i åldrarna 0 till 20. Till Folkhälsoinstitutets uppdrag hör utlysning av … Continue reading

Posted in Health Care, Hope, Research, Social Support, Swedish, Uncategorized | Tagged , , , , , , , , , | Leave a comment

Satsningar på barns psykiska hälsa

Socialstyrelsen redovisar för ett antal satsningar på barn och ungas psykiska hälsa. Vikten av att utveckla metoder för att förebygga psykisk ohälsa och främja lättilgänglighet av vård och stöd lyfts som två centrala faktorer. Bland annat utvärderas metoder för att hjälpa barn och unga. Kunskap kring metodval inom socialt arbete och metodernas vetenskapliga föränkring ska spridas genom Metodguiden. Stöd för att bättre hjälpa barn och ungdomar ska utvecklas, även så vägledning till mödra- och barnhälsovården, samt elevhälsan. Psynkprojektet syftar till att synkronisera samhällets insatser för att främja barn och ungas psykiska hälsa. Källa: Socialstyrelsen. Kunskapsguiden: Satsningar på barns psykiska hälsa. Senast granskad: … Continue reading

Posted in Health Care, Media, Social Support, Swedish | Tagged , , , , , | Leave a comment

“Ledsna barn” – en kunskapssammanfattning

Boken “Ledsna barn” fungerar som vägledning för att lättare upptäcka och hjälpa nedstämda barn och ungdomar. Boken beskriver hur depressioner utvecklas , samt hur man kan hjälpa och stötta barn och unga. Boken är utgiven av Utvecklingscentrum för barns psykiska hälsa (UPP-centrum) vid Socialstyrelsen. Den riktar sig i första hand till personal inom förskola och skola.

Posted in Health Care, Media, Social Support, Swedish | Tagged , , , , , , , | Leave a comment