Tag Archives: Mental health

Avatars Against Voices

Avatar helps persons with schizophrenia deal with voices in their head. By conversing with an avatar representation of the voice, participants in the study got help in dealing with their auditory hallucinations. Read more about it on the New Scientist’s … Continue reading

Posted in English, Health Care, Hope, Media, Research, Uncategorized | Tagged , , , , , | Leave a comment

Förebyggande och uppbyggande

Det är med den psykiska hälsan som med den fysiska. Hälsosamma vanor i vardagen kan hjälpa att förebygga och hantera ohälsa. Sömn, träning, nyttig kost, samt balans mellan aktivitet och vila är viktiga pusselbitar för hälsan. Att tänka och agera proaktivt … Continue reading

Posted in Swedish, Uncategorized | Tagged , | Leave a comment

Äldretelefonen

Depression och självmord är vanligt bland äldre. Att söka hjälp kan upplevas som besvärligt och skamligt, och många mår dåligt av att sitta i ensamhet och grubbla. På Äldretelefonen arbetar volontärer med specialutbildning i att bemöta äldre som drabbas av psykisk ohälsa. Även närstående är välkomna att ringa. Linjen håller öppet måndag till fredag, kl 10.00-15.00.

Posted in Health Care, Hope, Social Support, Stigma, Suicide, Swedish | Tagged , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Bibliotherapy Against Depression

Bibliotherapy entails the use of books to solve issues that one may face at a particular moment in time. It has been defined as “a process of dynamic interaction between the personality of the reader and literature-interaction which may be utilized for personal assessment, adjustment, and growth” (Lehr 1981). The … Continue reading

Posted in English, Health Care, Research, Uncategorized | Tagged , , , , , , | Leave a comment

Positive Psychology

“We believe that a psychology of positive human functioning will arise, which achieves a scientific understanding and effective interventions to build thriving individuals, families, and communities.” Seligman & Csikszentmihalyi Positive psychology is a branch of psychology focusing on “the strengths and virtues that enable … Continue reading

Posted in English, Research, Uncategorized | Tagged , , , , | Leave a comment

Sociala medier ger äldre rikare liv

Resultat från det europeiska forskningsprojektet AGNES visar att internet, facebook och sociala medier kan bidra till ett rikare liv för äldre, samt minskad ensamhet, nedstämdhet och isolering. Hypotesen bakom projektet är att social interaktion med hjälp av ny teknik kan förbättra äldres psykologiska tillstånd och livskvalitet. Rapporter och en bok om AGNES kommer att publiceras framöver (se länk nedan för mer information). Källa: Äldre får rikare liv med internet. Umeå Universitet. Publicerat 2013-05-08.

Posted in Internet, Media, Research, Swedish | Tagged , , , , , | Leave a comment

Unintended pregnancies may increase risk of postpartum depression

A study from the University of North Carolina prenatal clinics showed that women with unintended pregnancy are more likely to suffer from postpartum depression at three and twelve months postpartum. Unintended pregnancy entailed both mistimed and unwanted pregnancies. The increased risk of depression following unintended … Continue reading

Posted in English, Health Care, Research | Tagged , , , , , | Leave a comment