Tag Archives: Mental health

Bibliotherapy Against Depression

Bibliotherapy entails the use of books to solve issues that one may face at a particular moment in time. It has been defined as “a process of dynamic interaction between the personality of the reader and literature-interaction which may be utilized for personal assessment, adjustment, and growth” (Lehr 1981). The … Continue reading

Posted in English, Health Care, Research, Uncategorized | Tagged , , , , , , | Leave a comment

Positive Psychology

“We believe that a psychology of positive human functioning will arise, which achieves a scientific understanding and effective interventions to build thriving individuals, families, and communities.” Seligman & Csikszentmihalyi Positive psychology is a branch of psychology focusing on “the strengths and virtues that enable … Continue reading

Posted in English, Research, Uncategorized | Tagged , , , , | Leave a comment

Sociala medier ger äldre rikare liv

Resultat från det europeiska forskningsprojektet AGNES visar att internet, facebook och sociala medier kan bidra till ett rikare liv för äldre, samt minskad ensamhet, nedstämdhet och isolering. Hypotesen bakom projektet är att social interaktion med hjälp av ny teknik kan förbättra äldres psykologiska tillstånd och livskvalitet. Rapporter och en bok om AGNES kommer att publiceras framöver (se länk nedan för mer information). Källa: Äldre får rikare liv med internet. Umeå Universitet. Publicerat 2013-05-08.

Posted in Internet, Media, Research, Swedish | Tagged , , , , , | Leave a comment

Unintended pregnancies may increase risk of postpartum depression

A study from the University of North Carolina prenatal clinics showed that women with unintended pregnancy are more likely to suffer from postpartum depression at three and twelve months postpartum. Unintended pregnancy entailed both mistimed and unwanted pregnancies. The increased risk of depression following unintended … Continue reading

Posted in English, Health Care, Research | Tagged , , , , , | Leave a comment

Catching her breath

Hi, she says to the man greeting her. She hurries further down the corridor with rushed steps. If anyone is wondering what she is up to, I can reveal that she is trying to catch her breath. It left her a couple of thousands of … Continue reading

Posted in English, Uncategorized | Tagged , , | Leave a comment

Effekt av fysisk träning vid depression

Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU) sammanfattar innehållet i en systematisk översikt från Cochrane avseende effekten av fysisk träning vid depression. Översikten innefattade 32 randomiserade kontrollerade studier med varierande upplägg från olika världsdelar. Sammanfattningsvis tycks träning lindra depressiva symtom och effekterna bedöms som måttliga. SBU drar slutsatsen att fler studier behövs, inte minst för att undersöka effekten av olika typer av träning, samt för att utvärdera kostnader och eventuella risker. Referens:Rimer J, Dawn K, Lawlor DA, Greig CA, McMurdo M, Morley W, Mead GE. Exercise for depression. Cochrane … Continue reading

Posted in Research, Uncategorized | Tagged , , , | Leave a comment

Medicinsk yoga mot stress

Medicinsk yoga kan hjälpa personer med stressrelaterade symtom. Det visar en ny svensk randomiserad studie där deltagarna uppvisade lägre nivåer av upplevd stress och ångest, samt högre nivåer av upplevd allmän hälsa efter genomgången intervention innefattande medicinsk yoga utöver den vanliga vården. Yoga är ett brett begrepp. MediYoga beskrivs som en terapeutisk yogaform som utgår från klassisk kundaliniyoga, med nyckelord som läkekonst, forskning, botemedel, medvetenhet och balans i fokus. Referens: Köhn M, Persson Lundholm U, Bryngelsson IL, ANderzén-Carlsson A, Westerdahl E (2013). Medical Yoga for Patients with Stress-Related … Continue reading

Posted in Health Care, Research, Swedish, Uncategorized | Tagged , , , , , , | Leave a comment

Be Kind To Yourself

Feeling low today? Do something that you enjoy and that makes you feel good! Go for a walk, enjoy the Spring flowers, bird song, a good book or a favorite movie. Break down goals into smaller steps that you feel … Continue reading

Posted in Coffee Shop, English, Hope, Social Support, Uncategorized | Tagged , , , , , , , | 1 Comment

Ung dokumentärfilm om psykisk ohälsa

Posted in Media, Social Support, Stigma, Swedish, Uncategorized | Tagged , , , , , , | Leave a comment

Together, We Can Make A Difference

“Project Playground strives for children to interact and develop friendships but above all to have fun.” “Youth all over the world are forced to handle different societal problems such as poverty, racism, violence and other social, economical and political problems. Individuals … Continue reading

Posted in English, Health Care, Hope, Media, Social Support | Tagged , , , , , , , , | Leave a comment