Tag Archives: Forensic Psychiatry

Stöd till barn och ungdomar

Söker du stöd för barn och ungdomar med en anhörig som lider av psykisk ohälsa eller missbruk? Stöd finns att få i olika former, ansikte mot ansikte och på nätet. Se länkar under rubriken “links”. Advertisements

Posted in Social Support, Swedish | Tagged , , , , , | Leave a comment

Majmanifestationer om psykisk ohälsa

I morgon, den 3 maj, hålls manifestationer om psykisk ohälsa i olika delar av Sverige. Hjärnkolls syfte med manifestationerna är att belysa vikten av att våga prata om psykisk ohälsa. Kampanjen Hjärnkoll arbetar med kunskapsspridning om psykisk ohälsa på uppdrag av regeringen.  Gå in på Hjärnkolls länk nedan för att se var och när manifestationerna äger rum: Engagera dig – Hjärnkoll

Posted in Hope, Media, Stigma, Swedish | Tagged , , , | Leave a comment

Ett experiment…

…på tal om medier och psykiatri. Finns det något i dagens Sydsvenskan som handlar om psykiatri?  Och om så är fallet, vad? Om man bortser från nyheter om uppror, våld och krig, som kan kamouflera en och annan tokstolle, och likaså från nyheter om personer som blivit drogade och rånade och människor som har förlorat sexlusten, är det tunt. Det kan tänkas att ovanstående fenomen kan leda till psykiska besvär, eller bero på detsamma.  Men på sidan A14 dyker det upp något om … Continue reading

Posted in Forensic Psychiatry, Health Care, Media, Research, Swedish, Uncategorized | Tagged , , , , , | Leave a comment