Tag Archives: Family

Nätverk för anhöriga

Den 3 april 2013 startas blandade lärande nätverk upp inom området anhöriga till personer med psykisk ohälsa. Nätverken kommer att behandla frågor som har med stöd till anhöriga att göra. Nätverken kommer att träffas sju gånger till och med mars 2014. Mer om Nätverket Psykisk ohälsa och möjligheter att leda ett nätverk.

Posted in Hope, Social Support, Swedish, Uncategorized | Tagged , , , , , , , | Leave a comment

Anhörigperspektiv i arbetslivet

Meridium är ett av de företag som nu anslutit sig till ett nätverk som arbetar för mer anhörigvänliga arbetsplatser. En tanke bakom arbetssättet är att som arbetsgivare beakta anhörigas situation och utifrån det skapa ett hållbart arbetsliv även för anhöriga. Ett fint initiativ! Mer om Arbetsgivare för anhöriga.

Posted in Hope, Social Support, Swedish | Tagged , , , , | Leave a comment

Identifying needs for support when struggling with depression

Struggling with depression? Don’t despair, you can get support! It’s important to try to identify your needs of support, and to communicate them to those around you in order to find solutions and get the needed support. Don’t give up!

Posted in English, Health Care, Hope, Media, Social Support, Stigma | Tagged , , , , , , , , , , | Leave a comment

Personer med psykisk ohälsa löper större risk att mördas

Personer med psykisk ohälsa har en två till tre gånger förhöjd risk att bli mördade än övriga allmänheten. Så står det i en artikel från TT i dagens Sydsvenskan (2013-03-07, s.A15). En studie av 615 mord begångna i Sverige mellan 2001-2008 visar denna förhöjda risk hos personer som lider av personlighetsstörningar, depression, ångest eller psykos. Vidare är risken nio gånger högre hos personer som har ett drogmissbruk. Jan Sundquist, professor vid Centrum för primärvårdsforskning i Malmö, menar enligt artikeln att ett utökat samarbete mellan psykiatrin, primärvården och socialtjänsten, inklusive träning i konflikthantering och personlig säkerhet för patienter och närstående, kan … Continue reading

Posted in Health Care, Media, Research, Social Support, Swedish | Tagged , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Behov av avlastning vid emotionell instabilitet

“Det går åt stora mängder energi att kämpa med en emotionell instabilitet, både som drabbad och närstående. Man kan behöva litet avlastning ibland. Det man inte behöver är den extra belastning det innebär att tampas med ett oförstående och oflexibelt system, som gör att när man väl får en slutenvårdsplats är man i så dåligt skick att det tar ett halvår till ett år att återhämta sig.” Kent-Inge Perseius, “Att tämja en vulkan. Om emotionellt instabilitet och sjävlskadebeteende” … Continue reading

Posted in Health Care, Swedish | Tagged , , , , | Leave a comment

Anhöriglinje öppnar för samtal

Anhörigas Riksförbund lanserar Anhöriglinjen, en stödtelefon för anhöriga. Förbundets medlemmar svarar i telefon och kan hjälpa till att lotsa vidare till rätt instans. Telefonnumret till Anhöriglinjen är 0340-154 40. Det är öppet för samtal måndag, tisdag, torsdag och fredag kl. 10.00 – 12.00 och 13.30–15.00, och stängt på onsdagar.

Posted in Media, Social Support, Swedish | Tagged , , , | Leave a comment

Vart femte barn

Mellan den 11-17 februari pågår kampanjen “Vart femte barn” som uppmärksammar barn som lever hos föräldrar med riskabel alkohol- eller narkotikakonsumtion. Uppskattningsvis berör det ca 400 000 barn i Sverige.

Posted in Media, Social Support, Swedish | Tagged , , , , , , , | Leave a comment