Tests & Tips

Depressed?

There is help to get!

The International Classification of Diseases (ICD-10) and Diagnostic and Statistical Manual (DSM-IV) are used to diagnose depression within psychiatric care.

Do you suspect that you are or that a significant other is depressed?

Has your mood been depressed most of the day for the last two weeks? Have you lost interest and pleasure in most activities?

Have you lost or gained weight without dieting? Do you have sleep disturbances? Do you feel exceptionally tired and at loss of energy? Do you have slow or fastened movements and problems concentrating? Do you feel worthless and have thoughts of death?

If this is the case you should get professional help as soon as possible.

Self Assessment Tests

MADRS Self Assessment Test (in Swedish/på svenska)

Self Assessment Test (in English/på engelska)

 

Deprimerad?

Det finns hjälp att få!

Idag används manualerna ICD-10 (International Classification of Diseases) och DSM-IV (Diagnostic and Statistical Manual) inom psykiatrin för att diagnosticera depression.

Misstänker du att du är deprimerad? Eller att en nära vän eller anhörig är det?

Har du känt dig nedstämd under större delen av dagen under de senaste två veckorna? Och haft ett minskat intresse för eller mindre glädje av alla sorts aktiviteter?

Har du gått upp eller ner i vikt, utan att banta? Har du sömnbesvär? Känner du dig ovanligt trött eller orkeslös? Är dina rörelser snabbare eller långsammare än vanligt? Har du svårt att koncentrera dig? Känner du dig värdelös och har återkommande tankar om döden?

Om det är fallet bör du söka professionell hjälp så fort som möjligt.

Självskattningsskalor

MADRS Self Assessment Test (in Swedish/på svenska)

Self Assessment Test (in English/på engelska)

 

Risk Factors 

Depression is often a result of multiple factors, including recent events and more long-term or personal risk factors. Life stressors, such as family conflicts, the death of a loved one or unemployment, can trigger mental ill health. In combination with personal factors, such as personality (i.e. being anxious, a lifelong worrier or a perfectionist), past bad experiences and/or potential inherited disposition, the risk may increase. Medical illnesses (i.e. chronic pain and low thyroid function) or treatments and the intake of alcohol or drugs can also influence mental health and the risk for depression.

It can be difficult to identify the cause depression, but the most important is to recognise the condition and to seek help.

Risk factors by beyondblue

 

Att hjälpa en person med depression

Det kan vara svårt att veta hur man ska agera när en person man håller av lider av depression. Situationen väcker många tankar och känslor som kan vara svåra att hantera på egen hand. Nedan följer några tips om hur du kan hjälpa en person som har drabbats av depression.

Prata med personen ifråga och lyssna aktivt. Det kan vara skönt för den drabbade personen att få prata av sig och ventilera tankar och känslor. Han/hon kanske inte är på jakt efter råd eller lösningar så mycket som efter någon som har tid och ork att lyssna.

Försök att ha ett inbjudande  och positivt kroppsspråk, till exempel genom att sitta avslappnat och hålla ögonkontakt med den som pratar.

Inled samtalet med öppna frågor som “hur tänker du …?” eller ”berätta …” i stället för frågor som han/hon bara kan svara ”ja” eller ”nej” på.  

Om det är svårt att samtala eller personen med depression blir arg försök att förbli lugn och att inte förlora kontrollen.

Att spendera tid med den drabbade personen kan få honom/henne att förstå att han/hon är omtyckt och att någon bryr sig. Fysisk aktivitet som promenader i naturen kan göra gott och vara avledande.

Att hjälpa till med vardagliga sysslor som att handla, laga mat eller tvätta kan vara värdefullt för att underlätta vardagen.

Övertyga den drabbade personen om att söka professionell hjälp. Det kan vara svårt och det kan krävas upprepningar, men hjälp finns att få. Personen som är drabbad av depression behöver inte må så dåligt och kan bli hjälpt om han/hon söker professionell hjälp. Erbjud dig att följa med personen till läkaren/kuratorn/terapeuten om det känns lättare, eller att ringa samtalet för att boka tid.

Tips vid självmordstankar: livräddande tips.

Kunskap om depression kan göra det enklare att förstå vad som händer med personen som drabbas.

Genom patient- och anhörigföreningar kan du komma i kontakt med andra med liknande erfarenheter. Exempel på stödföreningar: Libra i Lund, stödförening för patienter och anhöriga, Föreningen Balans, Psykisk hälsa informationsregister.

Ta hand om dig själv och sök eget stöd då det kan vara krävande att ta hand om en person med depression. Se till att få tid på egen hand eller umgås med personer som gör dig glad för att fylla på energiförrådet.

Sist men inte minst: håll hoppet vid liv! Det finns hjälp att få.

 

What do you think about this blog?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s