Beauty Break

Buskpion

Advertisements
Image | Posted on by | Tagged , | Leave a comment

Ökande intresse för stigma och diskriminering?

Kan det vara så att intresset för fördomar kring psykisk ohälsa ökar? Kan det i längden tänkas leda till ett öppnare och mindre fördomsfullt klimat? En hoppfull tanke!

Bertil Lundbergs avhandling ”Erfarenheter av stigmatisering och diskriminering bland personer med psykisk sjukdom” har i alla fall laddats ner över 4500 gånger och ligger nu på tionde plats i antalet nedladdningar på Lunds universitet.

Posted in Hope, Media, Research, Stigma, Swedish, Uncategorized | Tagged , , , | Leave a comment

Same Direction

Svanar“Loving is not just looking at each other, it’s looking in the same direction.”
Antoine de Saint-Exupery

 

Posted in Nature, Uncategorized | Tagged | Leave a comment

Nature’s Wonders Under Water

It’s easy to get caught in daily ruminations, which may narrow our thoughts and feelings to the things and events closest to us in space and time. Sometimes, these things require our attention, practicalities need to be solved and feelings need to be dealt with.

At other times, a little distance may help, widening our horizon and giving us a sense of perspective. The things catching and overburdening our senses may, after all, not be that important or urgent to deal with…

Being out in nature feels like effective means to let go of petty things and to rest the mind. When seeing some of nature’s wonders, it’s difficult not to get fully absorbed by them and enjoy their beauty.

Rocka

Leopardrocka

Anemon

Posted in Hope, Mindfulness, Nature, Uncategorized | Tagged , , , , , | Leave a comment

Nature’s Wonder

Rhododendron

Image | Posted on by | Tagged , | Leave a comment

Önskemål eller krav?

“I en kärleksfull relation kan du alltid komma med önskemål, men om du blir besviken och arg för att du inte får som du “önskar” visar du att det egentligen var ett krav du ställde.” Dr Greg Baer

Posted in Coffee Shop, Swedish, Uncategorized | Leave a comment

Barn som anhöriga – våga fråga!

Det är dag två på “The 11th Community Mental Health (CMH) Conference” i Lund. Konferensens vision beskrivs som en vilja att förbättra den fysiska hälsan för personer med schizofreni och liknande psykoser, samt de psykiatriska behandlingsinsatserna vid psykos och samsjuklighet. Ytterligare en önskan är att stimulera till förbättringar av vården och en utveckling av den samhällsbaserade psykiatrin, med ökad delaktighet för både brukare och närstående.

Konferensen har många spännande deltagare och besökare. Från förmiddagens ena symposium tar jag med mig en frågeställning och tankeställare som rör barn som anhöriga, det vill säga barn vars förälder eller föräldrar har en psykisk sjukdom, missbruk eller en svår fysisk sjukdom, samt barn vars föräldrar plötsligt avlider. Det är känt att risken för att utveckla psykiska problem är ökad hos barn som anhöriga. Frågan som lyfts är:

Vad gör du om du är den enda som vet att ett barn far illa? Hur ska och kan du agera då?

Panelen diskuterar och en gemensam punkt handlar om civilkurage, om att ha modet att våga fråga ett barn hur det egentligen ligger till. Tron om att behöva sitta inne med alla svar och lösningar på problemen, menar Lena Eidevall – moderator vid symposiet, barnpsykiater och FOU-ansvarig inom Psykiatri Skåne – kanske utgör ett hinder för att fråga. Man vågar helt enkelt inte. Samtliga talare är eniga i frågan: våga fråga! Fråga!

Posted in Health Care, Research, Social Support, Stigma, Swedish, Uncategorized | Tagged , , , , , , , , , | Leave a comment