Category Archives: Forensic Psychiatry

Två psykiatrer, två olika åsikter

Punkt. “Många vill kanske säga att sådana onda föreställningar och handlingar som Breiviks, eller Hitlers eller Stalins, definitionsmässigt måste vara ”sjuka”. Men då använder man sjukdomsbegreppet i ett värderande syfte. Det är viktigt att man inte tror att beteenden som … Continue reading

Posted in Forensic Psychiatry, Health Care, Media, Stigma, Swedish, Uncategorized | Tagged , , , , , , | Leave a comment

Sten Levander chattar om händelserna i Norge

Händelserna i Norge väcker många känslor, tankar och frågor. Hur kan man göra det obegripliga begripligt? I dag svarade Sten Levander, psykiatriprofessor, på frågor på Sydsvenskans chatt. Bland annat på frågan om det rör sig om en polisiär eller en sjukvårdsfråga, på … Continue reading

Posted in Forensic Psychiatry, Health Care, Internet, Media, Swedish | Tagged , , , , , | Leave a comment

Rättspsykiatriska undersökningar

En §7-undersökning, eller den så kallade “lilla sinnesundersökningen”, är en rättspsykiatrisk undersökning som görs när en person som anses kunna lida av en psykisk störning är misstänkt eller åtalas för brott . I samband med en §7-undersökning samtalar den misstänkte personen med en läkare i cirka 30-60 minuter. Läkaren kan också få tillgång till den misstänktes sjukjournaler. Undersökningen kan mynna ut i att läkaren rekommenderar en fullständig rättspsykiatrisk undersökning (RPU). För att få till stånd en RPU krävs det att rätten är övertygad om den åtalades skuld, antingen genom bevis eller erkännande. I … Continue reading

Posted in Forensic Psychiatry, Health Care, Swedish | Tagged , , | Leave a comment

Ett experiment…

…på tal om medier och psykiatri. Finns det något i dagens Sydsvenskan som handlar om psykiatri?  Och om så är fallet, vad? Om man bortser från nyheter om uppror, våld och krig, som kan kamouflera en och annan tokstolle, och likaså från nyheter om personer som blivit drogade och rånade och människor som har förlorat sexlusten, är det tunt. Det kan tänkas att ovanstående fenomen kan leda till psykiska besvär, eller bero på detsamma.  Men på sidan A14 dyker det upp något om … Continue reading

Posted in Forensic Psychiatry, Health Care, Media, Research, Swedish, Uncategorized | Tagged , , , , , | Leave a comment