Author Archives: zigsputnik

Nature’s Wonders Under Water

It’s easy to get caught in daily ruminations, which may narrow our thoughts and feelings to the things and events closest to us in space and time. Sometimes, these things require our attention, practicalities need to be solved and feelings … Continue reading

Posted in Hope, Mindfulness, Nature, Uncategorized | Tagged , , , , , | Leave a comment

Nature’s Wonder

Image | Posted on | Tagged , | Leave a comment

Önskemål eller krav?

“I en kärleksfull relation kan du alltid komma med önskemål, men om du blir besviken och arg för att du inte får som du “önskar” visar du att det egentligen var ett krav du ställde.” Dr Greg Baer

Posted in Coffee Shop, Swedish, Uncategorized | Leave a comment

Barn som anhöriga – våga fråga!

Det är dag två på “The 11th Community Mental Health (CMH) Conference” i Lund. Konferensens vision beskrivs som en vilja att förbättra den fysiska hälsan för personer med schizofreni och liknande psykoser, samt de psykiatriska behandlingsinsatserna vid psykos och samsjuklighet. … Continue reading

Posted in Health Care, Research, Social Support, Stigma, Swedish, Uncategorized | Tagged , , , , , , , , , | Leave a comment

Valfrihet

Valfrihet kan bestå i att tänka på olika sätt kring ett och samma fenomen. Vad tänker du på när du ser denna bild? “Skönt att det regnar, det behövs för skördens skull. Och jag slipper vattna blommorna i rabatten!” “Vad … Continue reading

Posted in Coffee Shop, Swedish, Uncategorized | Tagged | Leave a comment

Mindfulness Noir

     

Posted in Coffee Shop, Mindfulness, Uncategorized | Tagged | Leave a comment

Brustet Sus

Runtomkring bruset På insidan Det oregelbundna suset Av något brustet Zigsputnik

Posted in Coffee Shop, Swedish | Tagged | Leave a comment

Ungas psykiska hälsa och sociala sammanhang

Akten är bättre än bilden när Anna-Karin Ivert försvarar sin avhandling ”Adolescent mental health and utilisation of psychiatric care – The role of parental country of birth and neighbourhood of residence” vid dagens disputation. Avhandlingens fokus är barns och ungas psykiska hälsa, användningen av barn- och ungdomspsykiatrisk vård, samt hur det hänger samman med de sociala sammanhang som barn växer upp i. Läs mer om hennes resultat på Malmö … Continue reading

Posted in Health Care, Research, Swedish, Uncategorized | Tagged , , , , , | Leave a comment

Gatukonst som uttrycksmedel

Aron J Wright kallar sig gatukonstnär (“eller vandal som många kanske kallar det”) – så skriver han i broschyren han ger mig. Han berättar att han lider av bipolaritet och att han använder konsten som uttryck när han funderar över … Continue reading

Posted in Swedish, Uncategorized | Tagged , , | Leave a comment

Finnas utan att synas

Image | Posted on | Tagged , , | Leave a comment