Kan klokhet läras ut?

Kan klokhet läras ut? Det är frågan som Stefan Einhorn, professor i molekylär onkologi vid Karolinska Instituet, överläkare vid Radiumhemmet och författare, svarar på i samband med dagens föreläsning. Han visar vilken skicklig historieberättare han är så fort han intar scenen och fångar publikens uppmärksamhet.

Klokhet definierar han som förmågan att lösa problem. Vi stöter på en uppsjö av situationer varje dag, som behöver en lösning. Ju klokare vi är, desto lättare har vi att lösa problem och hantera relationer, menar Einhorn.

Ett sätt att bli klokare är att belysa och försöka undvika vanliga fallgropar, som att tro att man vet bäst eller blint följa andras handlingar utan att ifrågasätta dem.

Tips för att bli klokare är att försöka inta en annan persons perspektiv och utveckla sin förmåga till empati. Att rådfråga sina medmänniskor är ett annat råd. Att vara nyfiken, ödmjuk, få livserfarenhet och inte låsa sig vid det egna, oftast snäva perspektivet är ytterligare tips för att bli en klokare människa.

Svaret på frågan om klokhet kan läras ut är således ett klart ja enligt Einhorn. Men klokhet är inget tillstånd som nås för gott, utan något som eftersträvas med hjälp av träning, dag efter dag.

This entry was posted in Hope, Swedish, Uncategorized and tagged , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s