Inre yttre klätt i ord

“I stället för att falla isär håller hon ihop, eller som hon för stunden formulerar det för sig själv, hon är enhetlig.”

“Men det är som att hans inre inte längre når ut utanför ytan, som att han numer är innesluten i sina nya övertygelser.”

“Om man inte ens kan vara säker på sin inre värld (den är ju stadd i oupphörlig rörelse, det som nyss var en ledstjärna kan ju visa sig vara bara ännu ett vilseledande irrbloss) hur ska man då kunna vara så förvissad om hur den yttre världen, med dess oräkneliga oberäkneliga människor och förutsättningar, bäst ska arrangeras?”

“Eller är det på grund av oförmågan att helhjärtat dela hans visioner, att ingå i en gemenskap hon inte står ut med eftersom den inte är formbar utan kräver att hon anpassar sig på punkt efter punkt efter punkt?”

“Och hon tänker att det är just detta, att ingenting av vikt någonsin får dryftas. Att allt alltid måste förbli i det oförargliga.”

“Att befinna sig i det icke avgjorda har blivit ett vana. En vana som tydligen inte låter sig brytas utan vidare.”

Peter Fröberg Idling ur “Sång till den storm som ska komma”

Advertisements
This entry was posted in Coffee Shop, Swedish, Uncategorized and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s