Stötta familjer

FamiljerRunt en patient finns ofta en eller fler familjemedlemmar som också påverkas av att en nära anhörig insjuknar.

Familjemedlemmar som också kan vara i behov av stöd och hjälp att hantera situationen.

Familjemedlemmar som, med rätt verktyg, kan hjälpa till att stötta patienten, men också bättre ta vara på sig själva.

Glöm inte patienten, men kom även ihåg familjen!

This entry was posted in Health Care, Social Support, Swedish and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s