Nätverk för anhöriga

Den 3 april 2013 startas blandade lärande nätverk upp inom området anhöriga till personer med psykisk ohälsa. Nätverken kommer att behandla frågor som har med stöd till anhöriga att göra. Nätverken kommer att träffas sju gånger till och med mars 2014.

Mer om Nätverket Psykisk ohälsa och möjligheter att leda ett nätverk.

This entry was posted in Hope, Social Support, Swedish, Uncategorized and tagged , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s