Psykiska hälsokontroller lika viktiga som fysiska

Rick Nauert, redaktör för Senior News  PsychCentral, pekar på vikten av regelbundna psykiska hälsokontroller, som borde prioriteras på samma sätt som fysiska hälsokontroller. Han lutar sig mot studier genomförda av Barbara Sahakian, professor vid University of Cambridge, som poängterar hur vanligt det är med psykisk ohälsa. Hon lyfter även fram nya teknologiers användbarhet för att tidigt upptäcka och arbeta med psykiska hälsoproblem.

Källa: Mental Health Checkups as Important as Annual Physicals

This entry was posted in English, Health Care, Research, Swedish and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s