Mindfulness minskar depression hos skolungdomar

En ny randomiserad kontrollerad studie visar att skolungdomar som deltagit i  en mindfulnessintervention (n=201) uppvisar en minskning av depressionsymtom jämfört med en kontrollgrupp (n=207) som inte deltagit i interventionen. Den sistnämnda bestod av åtta stycken ledarledda mindfulnesspass om 100 minuter styck, samt dagliga hemuppgifter om 15 minuter.

Även om forskarna själva pekar på en rad begränsningar i studien, till exempel var depressionsymtomen självrapporterade och trohet till hemuppgifterna undersöktes inte, visar studien lovande resultat som är värda att undersökas vidare. Studien visar att det kan finnas en eventuell vinst i att integrera mindfulness som en preventiv insats inom utbildningssammanhang.

ReferensRaes et al (2013), School-Based Prevention and Reduction of Depression in Adolescents: a Cluster-Randomized Controlled Trial of a Mindfulness Group Program. Springer Science+Business Media New York. DOI 10.1007/s12671-013-0202-1

This entry was posted in English, Health Care, Mindfulness, Research, Swedish and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s