Egenvård och hjälp till självhjälp, enligt Perseius

“Filosofin är förfader till både psykologin och medicinen. Den kan inte bota sjukdomar men den kan få en att tänka till och hitta nya perspektiv på tillvaron, vilket i sig kan skänka tröst och lindring.”

“Hur hett vi än önskar det kan vården inte bjuda på några verkliga lyckopiller eller goda feer med trollspön som får lidandet att försvinna. När det gäller konsten att lida mindre gäller för det mesta ett envetet och enträget slit med sig själv, men med lite kunskap om olika metoder på området kan kampen bli mer framgångsrik.”

“En grund i konsten att lida mindre verkar man, paradoxalt nog, lägga genom att acceptera och våga vara i sitt lidande. Man kan se det som att lidandet är en del av en själv och när du accepterar lidandet, accepterar du också dig själv och dina känslor.”

Kent-Inge Perseius, “Att tämja en vulkan”

This entry was posted in Health Care, Hope, Swedish, Uncategorized and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s