Nätbaserad terapi för behandling av tvångstankar

Nätbaserad kognitiv beteendeterapi (KBT) verkar vara en effektiv metod för att behandla tvångstankar, eller så kallad obsessive compulsive disorder (OCD). Efter behandlingen med nätbaserad KBT uppfyllde deltagarna inte längre kriterierna för OCD och de uppvisade färre depressionssymtom och ett bättre fungerande.

Den överaktivitet som syns i pannloben i samband med OCD har visat sig vara mottaglig för läkemedel eller KBT. Medicin har visat god effekt tillsammans med KBT, dock inte utan. Tillsammans med KBT har läkemedel bidragit till att dämpa rädslan som syns i samband med OCD.

Fler randomiserade kontrollerade studier behövs för att påvisa den nätbaserade behandlingens effekt. Läs mer om studien i PubMeds sammanfattning.

Advertisements
This entry was posted in English, Health Care, Hope, Research, Swedish and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s