Samband mellan personlighet och slutbetyg

Pia Rosander lät personlighetstesta 200 gymnasieelever och konstaterade att det fanns ett starkt samband mellan personlighet och slutbetyg. Vidare menar hon att dagens skolsystem gynnar samvetsgranna och ångestdrivna elever. Läs mer om hennes avhandling på Lunds universitets hemsida.

Advertisements
This entry was posted in Media, Research and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s