Effektivt stöd för anhöriga till äldre med demens

En kombination av utbildning, psykosocialt stöd och färdighetsträning visar positiva effekter för anhöriga och äldre personer med demenssjukdom. Exempel på färdighetsträning är att lära sig hantera beteendeförändringar hos personen med demens. Det visar en kunskapsöversikt från Socialstyrelsen.

De positiva effekterna är en minskad upplevd belastning och minskade depressionssymtom hos anhöriga, samt minskade beteendeförändringar och problem hos äldre personer med demenssjukdom.

Advertisements
This entry was posted in Health Care, Hope, Research, Social Support, Swedish, Uncategorized and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s