Partnerns psykiska hälsa kopplad till patientens

Fysiska funktionshinder tycks utgöra den största orsaken till psykisk belastning för partnern, men även den drabbade personens ångest- och depressionssymtom påverkar partnerns subjektiva välmående. Det visar en norsk studie som undersökte sambandet mellan subjektivt välmående, psykologisk smärta och somatisk sjukdom hos ca 10’000 gifta eller samboende par.

De undersökta somatiska sjukdomarna var stroke, cancer, angina, hjärtinfarkt och fysiska funktionshinder. Studien visar också att partners till en person som drabbats utav en eller flera av dessa sjukdomar uppvisar något högre ångest- och depressionssymtom jämfört med partners till en frisk andra hälft.

En möjlig förklaring är att funktionshinder ofta är kroniska och utgör en kontinuerlig belastning mer än övriga undersökta tillstånd, vilket resulterar i mer arbete för den friska partnern. En annan möjlig förklaring kan vara att funktionshindret var ett pågående tillstånd under studien, medan övriga tillstånd kan ha uppstått tidigare och därmed kan effekten ha klingat av.

Författarna kommer fram till slutsatsen att avlastning för den friska partnern är viktig, samt till att patientens psykiska hälsa och interventioner som riktar sig mot den också kan vara gynsamma för partnerns psykiska välbefinnande.

Referens: Borren, I., Tambs, K., Idstad, M., Ask, H. and Sundet, J.M. (2012) Psychological distress and subjective well-being in partners of somatically ill or physically disabled: The Nord-Trøndelag Health Study. Scandinavian Journal of Psychology, 53, 475–482 DOI: 10.1111/sjop.12009

Folkhelseinstitutett, Egen sykdom påvirker partnerens psykiske helse, Publisert 14.01.2013

Advertisements
This entry was posted in Health Care, Research, Uncategorized and tagged , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s