Basal kroppskännedom

Vit vägUnder gårdagens temadag om depression på Skånes universitetssjukhus berättade sjukgymnasten Kristin Child om basal kroppskännedom (BK).

För att exemplifiera hur spänning påverkar kroppen bad hon publiken att lyfta axlarna och dra in magen. Vad händer då, frågade hon. Jo, andningen förhindras. Testa!

Jag försökte tänka på att sakta in steget, släppa ner axlarna och andas med djupa andetag på väg genom det vita och köldnaggande landskapet i morse.

På Institutet för Basal Kroppskännedoms (IBK) hemsida kan man läsa mer om denna sjukgymnastiska behandlingsmetod. Man arbetar både med kroppsliga och själsliga aspekter, med syftet att upptäcka, förstå och stärka egna inneboende resurser. Genom denna metod skapas successivt egna möjligheter att påverka sin hälsa, öka sin kreativitet och göra egna val i livet, läser man vidare.

Vetenskapliga studier visar att BK kan ha goda effekter i samband med långvarig smärta, stressrelaterade besvär och olika psykiska symtom som ångest, oro och nedstämdhet. Metoden används även som förberedelse inför sportsliga aktiviter och förebyggande inom arbetsteknikträning och för stressåterhämtning.

Metoden är inspirerad av fransmannen Jacques Dropsy, rörelsepedagog och psykoterapeut, med kunskap om zenmeditation. Han är en av dem som introducerade tai chi till Sverige.

På IBK:s hemsida finns även litteraturtips för den intresserade.

This entry was posted in Health Care, Research, Swedish, Uncategorized and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s