Främja delaktighet och individanpassat stöd till arbete

Under hösten har Socialstyrelsen publicerat två nya vägledningsskrifter för vård av psykisk sjukdom:

  • en introduktion till Shared decision making, som är ett arbetssätt för att öka patientens delaktighet i vården och omsorgen.
  • en vägledning för individanpassat stöd till arbete enligt IPS-modellen, som är en metodik som har fått högsta prioritet i Socialstyrelsens Nationella riktlinjer för psykosociala insatser vid schizofreni eller schizofreniliknande tillstånd från 2011.

Läs mer på Socialstyrelsens hemsida.

This entry was posted in Health Care, Media, Swedish and tagged , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s