“Ett bipolärt hjärta”

Jag hör Rebecca Anserud berätta om bipolär sjukdom och om sin bok “Ett bipolärt hjärta”. Hon upplevde sin första depression när hon var femton år gammal och är idag tjugofem år fyllda.

Så klokt råder hon sina åhörare att inte skämmas för sjukdomen, att söka kunskap och hjälp. Genom att känna igen annalkande symtom och veta vart hon ska vända sig kan hon få hjälp att hantera sjukdomen.

Hon poängterar också skillnaden mellan att ha en bipolär sjukdom och att vara bipolär. Liksom en annan har diabetes och kan få sockerfall har Rebecca Anserud en bipolär sjukdom, hon är inte sjukdomen!

Hon beskriver växlingen mellan mörka depressioner, psykoser som förvränger verklighetsuppfattningen och manier, som motsägelsefullt nog känns både underbara och oönskade. Underbara, när hon beskriver den energi och kreativitet som uppfyller henne under en mani. Oönskade då hon påpekar manins baksida, då handlingar med förödande konsekvenser kan begås, som att oöverlagt spendera stora summor pengar.

Hon berättar öppet om självmordstankar hon haft, tankar som hon menar kan återkomma på grund av sjukdomens karaktär, med växlingar mellan depressioner och manier. Hon har också bestämt sig för att inte ta livet av sig, oavsett hur svår tillvaron blir. Beslutet kom till henne när hon var på en begravning och insåg att det kunde varit hennes egen. Hon vill leva sitt liv.

Titeln till boken kom till henne när hon satt och skrev. Hon menar att själen finns i hjärtat och att titeln kändes självklar när den dök upp i sinnet. Måtte hennes hjärta slå och leda henne genom ett bra liv.

This entry was posted in Health Care, Hope, Media, Stigma, Suicide, Swedish, Uncategorized and tagged , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

2 Responses to “Ett bipolärt hjärta”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s