Ett helt livs erfarenheter i några ord

“Genom att fokusera på vad saken är till för, och inte på organisationen, kunde han [Dag Hammarskjöld] fungera. Jag valde ett likartat förhållningssätt i mitt ledarskap inom kyrkan.”

“För henne [modern] var ingenting färdigt och självklart, allt var värt att diskutera.”

“I stora organisationer blir det lätt så att ju högre upp man är, desto mer disponerar man sanningen.”

“Det är problem för de andra, men du får inte svika dig själv, det är det viktigaste.”

“Vi levde som om varje dag var den sista och fick otroligt mycket tid att prata.”

KG Hammar, Livet på fem ben, Skåne Magasinet nr 6, 2012, s.18-27

This entry was posted in Coffee Shop, Swedish, Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s