En tur till Göteborg…

…och till IBIS, intresseföreningen för bipolär sjukdom. IBIS utgör en mötesplats och ett socialt kontaktnät för personer med bipolär sjukdom, närstående och andra intresserade. Grundare är psykiatrikern  Tom Fahlén, som också är författare till utbildningshäftena Bipolär sjukdom.

Att drabbas av bipolär sjukdom innebär svängningar i stämningsläget. Dessa tar sig uttryck i perioder av mani eller hypomani, som innebär en överaktivitet, och perioder av minskad energi med depressionsliknande symtom och en ökad självmordsrisk.

Kunskap om bipolär sjukdom och effektiva behandlingar gör det möjligt att hålla sjukdomen under kontroll och att leva ett bra liv. Men även bemötandet inom familjen, vården och samhället i stort är viktiga för återhämtningen och den upplevda livskvaliteten.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s