Monthly Archives: August 2012

Arbete varvat med energigivande pauser

En daglig sysselsättning och säkrad inkomstkälla är inga självklarheter för alla människor, inte minst i dagens samhälle som präglas av allehanda ekonomiska skandaler och otrygghet. Psykiska problem kan också ligga till grund för att en meningsfull daglig sysselsättning uteblir, även om tillgång till en sådan är ett mål som dagens psykiatri arbetar för. Således är det en ynnest att ha ett arbete eller en sysselsättning som känns meningsfull, som stimulerar sinnena, som får en att känna sig värdefull och behövd, och som ger tillgång till social samvaro. Samtidigt kan ett arbete vara en källa till … Continue reading

Posted in Coffee Shop, Swedish, Uncategorized | Tagged , , , , | Leave a comment

What about web-based services in mental health care?

What is your attitude towards the use of IT technology and web-based services within psychiatric care? Do you think it is good or bad, both for patients and health care professionals? Do you see any barriers or factors facilitating the use … Continue reading

Posted in English, Health Care, Media, Research | Tagged , , , , , , | Leave a comment

Avnjuter ögonblicket

Posted in Coffee Shop, Nature, Uncategorized | Tagged | Leave a comment

Att se, bekräfta och bemöta närstående

Som sjuksköterska ska du se familjen som en resurs och samarbetspartner, inte som ett störande moment! Och lär dig strategier för att bemöta familjemedlemmar som vill vara nära patienten. Det är kontentan av en artikel som nyligen publicerats i tidskriften American Nurse Today.  Författarna ger tips om hur en sjuksköterska snabbt kan initiera en god relation med familjen för att sedan kunna ta hand om den person … Continue reading

Posted in English, Health Care, Research, Social Support, Swedish, Uncategorized | Tagged , , , , , , , | Leave a comment

Morgondopp, en bra början på dagen

Posted in Coffee Shop, Nature | Leave a comment

Implementering, en baggis?

Tillbaka till verkligheten, om man nu kan uttrycka sig så! Verkligheten känns högst subjektiv och mångfaldig, tidvis påträngande påtaglig och andra gånger mer svårgripbar. Oavsett vilket består en av mina verkligheter av en återgång till arbetet efter en tids sommaruppehåll. Medan jag … Continue reading

Posted in Health Care, Research, Swedish, Uncategorized | Tagged , , | Leave a comment