Implementering, en baggis?

Tillbaka till verkligheten, om man nu kan uttrycka sig så! Verkligheten känns högst subjektiv och mångfaldig, tidvis påträngande påtaglig och andra gånger mer svårgripbar. Oavsett vilket består en av mina verkligheter av en återgång till arbetet efter en tids sommaruppehåll.

Medan jag filar på ett implementeringsforskningsprojekt och de svårigheter och möjligheter som det kan innebära att försöka implementera evidensbaserad kunskap i praktiken kommer jag osökt att tänka på ett nyhetsblad jag nyligen hade i handen.

Där uppmanas folk att be chauffören om lov att undersöka sopbilen. Detta för att med egna ögon kunna konstatera att matavfall och restavfall, som bör sorteras i hushållet, inte blandas i sopbilen  och att de respektive avfallen sedan töms på olika platser på avfallsstationen.

Jag drar osökt parallellen till implementeringsutmaningar, såsom acceptans hos användarna av nya metoder, exempelvis avfallssortering. Uppmaningen i nyhetsbladet handlar om att presentera bevis för användarna om att sorteringen fullföljs och att den individuella insatsen inte görs i onödan. Det handlar om bevis på trovärdigheten och nyttan i en ny process och dess följder. Om att acceptera förändringar för att gå med på att ändra rutiner och tillämpa de nya.

Inte helt enkelt, men kanske värt besväret… Så tillbaka till verkligheten nu, den andra, som handlar om att fila på det nya forskningsprojektet!

Advertisements
This entry was posted in Health Care, Research, Swedish, Uncategorized and tagged , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s