Sociala evenemang och kontakt mot stigma

Sociala evenemang underlättar meningsfulla kontakter mellan grupper av personer med och utan psykiska problem. Samarbete mellan grupperna visade sig vara den faktorn som till störst del underlättade kontakten mellan grupperna, följt av att ha gemensamma mål, en jämlik status och se potential för vänskap. 

Samarbete mellan grupperna och antalet faktorer som underlättade kontakten mellan grupperna visade sig förutsäga och öka nivån på avsedd framtida kontakt med personer med psykiska problem.  

Dessa resultat visar en studie från England där man undersökt effekterna av delar av antistigmakampanjen Time to Change, med målet att främja och underlätta kontakter mellan människor med och utan erfarenheter av psykiska problem. Detta som ett led i att minska stigmatiseringen och diskrimineringen av personer med psykisk ohälsa.

Källa: Evans-Lacko S, London J, Japhet S et al. Mass social contact interventions and their effect on mental health related stigma and intende discrimination. BMC Public Health 2012, 12:489.

Advertisements
This entry was posted in Hope, Media, Research, Stigma, Swedish, Uncategorized and tagged , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s