Längtan och saknad

Hon skriver om längtan som övergår till saknad. Jag måste fundera på det.

Innebär saknaden ett mått av uppgivenhet? Eller menar hon en nyansskillnad i känslans kraft? Eller aktivitet kontra passivitet? Funderar, som sagt.

This entry was posted in Coffee Shop, Media, Swedish and tagged , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s