Satsningar på barns psykiska hälsa

Socialstyrelsen redovisar för ett antal satsningar på barn och ungas psykiska hälsa. Vikten av att utveckla metoder för att förebygga psykisk ohälsa och främja lättilgänglighet av vård och stöd lyfts som två centrala faktorer.

Bland annat utvärderas metoder för att hjälpa barn och unga. Kunskap kring metodval inom socialt arbete och metodernas vetenskapliga föränkring ska spridas genom Metodguiden.

Stöd för att bättre hjälpa barn och ungdomar ska utvecklas, även så vägledning till mödra- och barnhälsovården, samt elevhälsan. Psynkprojektet syftar till att synkronisera samhällets insatser för att främja barn och ungas psykiska hälsa.

Källa: Socialstyrelsen. Kunskapsguiden: Satsningar på barns psykiska hälsa. Senast granskad: 2012-05-03

Advertisements
This entry was posted in Health Care, Media, Social Support, Swedish and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s