Monthly Archives: May 2012

Glad och lycklig?

Posted in Coffee Shop, Swedish | Leave a comment

Hatten av…

… för dagens nypromoverade doktorer vid Lunds universitet! Att veta om doktorspromotion

Posted in Research, Swedish | Tagged | Leave a comment

Stress påverkar kärlen

Till pressmeddelandet

Posted in Research, Swedish, Uncategorized | Tagged , | Leave a comment

Just to say hello

Vi pratar goda och “riktiga” människor. Och kvastfeningar. Och jag lovar att hälsa, när tillfälle ges. Hej, hej!

Posted in Coffee Shop, Swedish | Leave a comment

Kompass eller mental överlevnadsguide

Ibland kommer personer eller saker till en vid precis rätt tillfälle. Kanske samtidigt som andra försvinner, på gott och ont. Idag var det dags för en sådan sak, en bra en. Ett meddelande från en vän som delar med sig av … Continue reading

Posted in Coffee Shop, Hope, Swedish, Uncategorized | Tagged , , , , | Leave a comment

Schizofreni, också en hjärtefråga

Att leva med schizofreni kan innebära en rad olika svårigheter i vardagslivet. Vissa symtom, som brist på energi och förmåga att planera, kan försvåra utförandet av vardagssysslor. Till exempel kan det bli svårt att sköta hygienen, motionera och uppehålla en god … Continue reading

Posted in Health Care, Research, Suicide, Swedish, Uncategorized | Tagged , , , , , , , , , , | Leave a comment

Vårstädning – rensa och prioritera

Långvarig stress, liksom långvarig smärta, kan leda till depression. Känslan av att inte ha kontroll och inte vara medbestämmande kan tära på hälsan. Att prioritera och välja bort saker som inte absolut måste göras kan avhjälpa ett fullspäckat schema. Det kan även kännas som ett lättnad att kunna välja bort aktiviteter som kanske påförs av andra, men som inte måste göras. Att identifiera energi- och tidstjuvar kan också underlätta vardagen, i alla fall om det går att välja bort dem efterhand. Eller att … Continue reading

Posted in Swedish, Uncategorized | Tagged , , , , | Leave a comment