Datorspel motverkar depression

Ett forskningsprojekt från Nya Zeeland visar att ungdomar med depression blir hjälpta av ett nätbaserat självhjälpsprogram kallat SPARX. 

Programmet innefattar ett datorspel där ungdomar lär sig hanteringsstratgier för att motverka depression. Programmet bygger på principerna i kognitiv beteendeterapi.

Effekterna av att använda programmet tycks vara minst lika goda som vid standardbehandlingar. SPARX vann World Summit Award 2011 för sin kreativitet och innovationsvärdet i skapandet e-hälsotjänster.

Mer om SPARX: http://www.sparx.org.nz/

This entry was posted in Health Care, Hope, Internet, Media, Research, Swedish, Uncategorized and tagged , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s