Schizofreni, också en hjärtefråga

Att leva med schizofreni kan innebära en rad olika svårigheter i vardagslivet. Vissa symtom, som brist på energi och förmåga att planera, kan försvåra utförandet av vardagssysslor. Till exempel kan det bli svårt att sköta hygienen, motionera och uppehålla en god kosthållning.

I kombination med biverkningar av antipsykotiska läkemedel och livstilen, som rökning och eventuellt missbruk, kan detta påverka hälsan negativt. Vissa mediciner ökar aptiten och kan leda till viktökning. De kan också ha biverkningar som muntorrhet, vilket påverkar tand- och munhälsan negativt. 

image

Risken att dö i förtid är högre hos personer med psykossjukdomar som schizofreni. Forskning visar att medellivslängden kan vara förkortad med nästan tio år. Det förklaras bland annat av den höga andelen hjärt- och kärlsjukdomar som följd av sjukdomen, behandlingar och livstilen, men även av den ökade risken för självmord hos målgruppen.

En annan förklaring kan ses i det faktum att somatiska sjukdomar inte alltid uppmärksammas på samma sätt hos personer med psykisk ohälsa. Till exempel kan tecken på depression misstas för att vara symtom på schizofreni och därför inte behandlas med adekvata medel. Därför förblir somatiska sjukdomar ibland obehandlade, vilket kan ha förödande konsekvenser för hälsan och livskvalitén.

Hjälp i det dagliga livet, som stöd att motionera och äta nyttigt, att få hjälp med tillgång till tandvård och grönt kort, uppmärksamhet på depressionstecken och att se över medicineringen kan vara sätt att närma sig problemen. 

Även om det är lättare sagt än gjort är livet med psykossjukdomar en hjärtefråga som förtjänar uppmärksamhet.

Advertisements
This entry was posted in Health Care, Research, Suicide, Swedish, Uncategorized and tagged , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s