Att skydda självkänslan

Olika strategier används för att motverka de negativa effekterna av stigmatisering på välmåendet hos personer med psykisk ohälsa. Strategierna används för att skydda självkänslan.

En nyligen publicerad studie visar att vissa strategier är kopplade till en bättre självkänsla. Exempelvis är samhällsdeltagande, humor och positiva stereotyper inom gruppen associerade med en högre självkänsla.

Å andra sidan tycks hemlighetsmakeri, selektivt avslöjande, samt försök att överkompensera eller motbevisa stereotyper vara kopplade till en lägre sjävkänsla.

Andra strategier tycks inte vara relaterade till självkänslan, som att jämföra den sociala positionen av personer med psykisk ohälsa idag med tidigare, normalisering av sjukdomen inom en medicinsk förklaringsmodell, att söka information och selektiv tillbakadragenhet.

Som slutsats menar artikelförfattarna att personer med psykisk ohälsa bör uppmuntras att söka stöd i samhället och utveckla en positiv bild  inom gruppen.

Källa: Ilic, M., Reinecke, J., Bohner, G. et al (2011). Protecting self-esteem from stigma: A test of different strategies for coping with the stigma of mental illness. International Journal of Social Psychiatry 58(3), 246-257

This entry was posted in Research, Social Support, Stigma, Swedish, Uncategorized and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s