Återskapa tankar

Försöker att återskapa en numera gammal, men ändå aktuell tanke från minnesanteckningar och ett betydligt… mindre sorterat “hjärnminne”. Och tänker på det där med utmaning eller hinder (se föregående bloggpost om “varför små problem blir stora”).

Väljer utmaning. Och tänker på, följer spår och återskapar. Det ska nog gå!

This entry was posted in Coffee Shop, Hope, Research, Swedish and tagged , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s