Positiva upplevelser av att vårda

Att vara närstående till och ta hand om en person med psykisk ohälsa är förenat med en ökad börda i vardagen. Det kan handla om en rent praktisk och ekonomisk börda, men även om upplevelsen av att vara vårdgivare och den medföljande emotionella belastningen. Som exempelvis en ständig oroskänsla över personens hälsa och framtid.

Det visar åtskilliga vetenskapliga studier som undersöker närståendes upplevelser av att leva nära en person med psykisk ohälsa. Det kan handla om depression, bipolaritet och schizofreni, med fler.

Men, det finns oftast ett “men”, allt är inte elände och misär. Vetenskapliga studier visar även att vårdgivandet kan vara förenat med positiva upplevelser, så som känslan av tillfredsställelse över att vara en god och omhändertagande förälder, en personlig utveckling, mer empatiska och nära relationer och en förändring i värderingar och prioriteringar.

Ingen väljer att bli sjuk. Att många sjukdomstillstånd även påverkar nära och kära är inget att hymla med. Både patienter och närståendes behov behöver istället uppmärksammas så att båda parters behov kan bemötas. Stärkta anhöriga är också till större hjälp och glädje än utbrända anhöriga.

Så kom ihåg, när det känns tungt, att det kan finnas gömda guldklimpar som är värda att leta fram! Och ta hand om dig!

This entry was posted in Hope, Research, Social Support, Swedish, Uncategorized and tagged , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s