En tanke, många sätt

Samtal handlar ytterst om att förmedla en tanke eller känsla. Men detta kan göras på många olika sätt. Genom att dansa. Spela. Sjunga. Skriva. Måla. Med mer. Språket, det talade, är inte det enda medlet.

This entry was posted in Coffee Shop, Media, Swedish and tagged , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s