Delad kunskap kan stärka

 
Samarbete kring uppgiften att lägga avancerade pussel bidrar till en snabbare lösning. Det visar en studie från Durham University i Storbritannien, läste jag igår. 
 
En jämförelse gjordes mellan en grupp barn, en grupp schimpanser och en grupp kapucinapor. Endast barnen tipsade varandra muntligt eller genom att visa varandra hur pusslet bäst kunde lösas. På så vis skedde en kunskapsöverföring, som man hitintills endast observerat bland människor.
 
Jag tänker att denna egenskap är något vi bör ta tillvara. Genom att tipsa och hjälpa varandra med att lösa både enkla och svårare problem. Och så sker varje dag, genom olika former av kunskapsöverföring. 
 
På andra håll ruvar människor på väl förborgade hemligheter och gör allt för att nyckeln bakom deras idéer och innovationer inte ska läcka ut. Det kan handla om överlevnad, under mer eller mindre tuffa villkor.
 
Har du några bra idéer för dagen? Några tips som du vill dela med dig av?
 
This entry was posted in Coffee Shop, Hope, Nature, Research, Social Support, Swedish, Uncategorized and tagged , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s