Djur och natur för hälsans skull

Att vistelser i naturen är hälsofrämjande råder det ingen tvekan om. Studier har redan påvisat de positiva effekterna av att vistas i naturen i samband med mental återhämtning, smärtlindring, och stress- och krishantering.

Till våren startar ett utvecklingsprojekt om naturunderstödd rehabilitering på landsbygd. Målet är att undersöka om kontakten med djur och natur kan vara en lämplig rehabiliteringsåtgärd för personer med lätta till medelsvåra psykiska besvär, så som autism och utbrändhet.

Projektet beräknas pågå fram till 2013 och kommer att inbegripa elva gårdar och cirka 200 patienter. Det utgår från ett samarbete mellan Region Skåne, Sveriges Lantbruksuniversitet i Alnarp (SLU) och Lantbrukarnas riksförbund (LRF).

Källa: Sydsvenskan (2012-02-13, s.A8)

Advertisements
This entry was posted in Health Care, Nature, Research, Swedish, Uncategorized and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s