Var står du när det blåser?

Ingen människa är ett blankt blad, befriat från förkunskaper, fördomar eller tankar om sin omgivning. Medvetet eller ej, har de flesta utav oss tankar och känslor associerade till människor och händelser omkring oss.
Studier visar att personer med psykisk ohälsa, inklusive närstående, inte sällan har upplevelser av utanförskap och diskriminering. Det handlar om upplevelser med ett ursprung i attityder och beteenden från omgivningen, men också i att individerna själva kan anta en negativ inställning till och föreställning om vad psykisk ohälsa innebär.
Hur ser din bild, dina tankar och känslor ut gällande psykisk ohälsa? Hur hanterar du en situation där du själv eller någon i din omgivning uppvisar tecken på psykiska hälsoproblem? Undviker du personen eller situationen ifråga, eller lägger du korten på bordet? Vet du var du kan söka hjälp? Vad har du för tankar kring problemens ursprung?

I korthet: hur ser din bild av psykisk ohälsa ut, och vad har den formats av?

Advertisements
This entry was posted in Stigma, Swedish, Uncategorized and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s