En sång för hälsan

Musikterapi påverkar hjärnan på ett hälsofrämjande sätt, bland annat genom att påverka sinnessystemet, motoriska och emotionella system, samt områden i hjärnan som hanterar tänkande och planering. Därav musikens effekter på glädje och kreativitet.

Forskningsstudier visar att även hormonsystemet påverkas positivt, till exempel genom ökade halter av oxytocin, som bidrar till en känsla av lugn och ro, och testosteron, som stimulerar kroppens förmåga att bygga upp och reparera celler.

Vetenskapliga studier har även påvisat musikens dämpande effekt på smärta och ångest hos cancerpatienter, samt positiva effekter vid behandling av psykossjukdom.

This entry was posted in Health Care, Hope, Research, Swedish and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s