Röd, osorterad tråd

Skrivaren spottar ut de femtio uppsatssidorna på golvet, i en oordnad hög. Detta, samt det faktum att sidorna är onumrerade, upptäcker jag först när jag återinträder i rummet och högen är färdigtryckt. Det blir till att sortera sidorna efter bästa förmåga. Och ett bra test för att se om arbetet är sammanhängande och har en röd tråd…

This entry was posted in Coffee Shop, Research, Swedish and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s